در جلسه ای با حضور رئیس اداره حراست بهزیستی استان کرمان ، رئیس و کارکنان بهزیستی رفسنجان ، معارفه رابط حراست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان مهدی عرب نژاد رئیس اداره حراست بهزیستی با تشریح وظایف حراست اظهار داشت :

در ادامه رئیس اداره حراست بهزیستی استان حفاظت پرسنلی – حفاظت اسناد و مدارک و  حفاضت امنیت و تولید و تبادل اطلاعات را از مهمترین وظایف حراست دانست و گفت : بهزیستی یک سازمان مددکاری است که حفظ اسرار گروه های تحت حمایت از اصول اساسی مددکاری است که البته حراست به عنوان یک بخش همکار وظیفه همکاری و یاری رساندن به مددکاران و کارشناسان را بر عهده دارد.

وی تهیه و تنظیم  گزارش های موردی ، فصلی و پایانی را از وظایف حراست برشمرد و اظهار داشت : وظیفه حراست سخت گیری نیست بلکه  حراست  مکمل  و تسهیلگر امور می باشد.

رئیس اداره حراست با بیان اینکه دستورالعمل ها و بخشنامه ها  شرح وظایف و حدود اختیارات را مشخص کرده اند گفت : مراکز دولتی و غیر دولتی به عنوان مراکزی که خط مقدم ادارات بهزیستی هستند باید به دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی اشراف داشته باشند وکارشناسان وظیفه نظارت دقیق بر این مراکز را برعهده دارند.

عرب نژاد در ادامه گفت : بهزیستی پیشرفت 85درصدی در بعد نظارت داشته است که برای ارتقاء کمی وکیفی نظارت ها علاوه بر انجام بازدیدها باید در این زمینه عناوین آموزشی بیشتر و منسجم تر طراحی و اجرا شود.

در پایان عصمت حاج باقری به عنوان رابط حراست بهزیستی شهرستان رفسنجان معرفی شد.