به مناسبت نیمه شعبان ویزیت رایگان مددجویان و سالمندان بهزیستی  با همکاری مجتمع آوای مهر و با حضور پزشک خیر دکتر معصومه مهنی و رئیس بهزیستی شهرستان عنبرآباد در تکیه فاطمیه شهر دوساری از توابع عنبرآباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از عنبرآباد  خداداد سالارزاده رئیس بهزیستی شهرستان عنبرآباد در حاشیه این عمل خیرخواهانه گفت: در این طرح 75 مددجو و سالمند بصورت رایگان ویزیت شدند  و با همت پزشکان خیر قصد داریم این طرح را بصورت مستمر و روستا به روستا انجام دهیم.