نشست تخصصی دو روزه با هدف  آموزش ،  آگاهسازی و ارتقاء سطح مهارتهای زندگی جامعه هدف و باز آموزی دستور العملهای پایگاههای خدمات اجتماعی به همت دفتر فوریت های اجتماعی بهزیستی استان کرمان  سه شنبه و چهارشنبه سالن شهید ارشاد در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان محمود منصوری معاون اموراجتماعی بهزیستی استان  با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی در شرایط کنونی و لزوم آگاهسازی آحاد جامعه در عرصه مسائل اجتماعی اظهار داشت : آموزش کودکان به ویژه کودکان زیر سن دبستان و حساس سازی خانواده نسبت به فراگیری مهارتهای زندگی یکی از ابزارگسترش آگاهسازی است .

وی با بیان اینکه مردم تمرکز و توجه خود را بر سلامت جسم متمرکز کرده اند ، افزود : در نتیجه این توجه یک بعدی ، مردم از مطالبه گری در مورد توسعه آموزش های مهارتهای زندگی و در دسترس قرار گرفتن آموزش های در سن پایین غافل مانده اند.

منصوری پایگاههای خدمات اجتماعی را یکی از کانون های مهم برقراری ارتباط با اقشار مختلف جامعه دانست و گفت : این پایگاهها می توانند توجه خانواده ها را به اهمیت آموزش مهارتهای زندگی و آموزش کودکان جلب کنند.

گفتنی است این نشست تخصصی  باحضور بیش از 45 نفر از کارشناسان بهزیستی و 12پایگاه خدمات اجتماعی فعال در استان  و به مدت دو روز برگزار می شود.