پایگاه خدمات اجتماعی پویا وابسته به بنیاد نیکوکاری و فرهنگی سیدالشهداء (ع) شهرستان راور تحت نظارت بهزیستی ، اردوی تفریحی – آموزشی و طبیعت گردی روستای خورند را  برای مردم محله عشرت آباد برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راور : این اردوی یک روزه، با همکاری اداره بهزیستی و با حضور حدود 70 تن از بانوان و کودکان و نوجوانان این محله ، کارشناس اورژانس اجتماعی ،با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین بانوان ، کودکان و نوجوانان – افزایش سطح مشارکت مردمی در راستای پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی – افزایش سطح اعتماد محلی به خدمات پایگاه اجتماعی و ظرفیت سازی جهت همکاری بیشتر ساکنین محله  با اداره بهزیستی برگزار شد.

این اردو با برنامه های شاد و متنوعی از جمله : آموزش مهارت همدلی و کنترل خشم، برگزاری نماز وحدت ، انجام ورزش هایی چون والیبال، بدمینتون، مسابقه دارت  همراه بود که در پایان نیز به نفرات برتر ، جوایزی اهدا شد.