آیین افتتاح پایگاه خدمات اجتماعی شهرستان راور با حضور مدیر کل ، معاون توانبخشی و رئیس تربیت بدنی و فوق برنامه بهزیستی استان کرمان ، معاون فرماندار ، رئیس اداره بهزیستی راور و جمعی از مسئولین محلی در شهرستان راور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این پایگاه با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی  و مداخلات بهنگام و همچنین استفاده از ظرفیت های مشاوران و مددکاران برای کمک به خانواده ها و جوانان راه اندازی شده است .

لازم به ذکر است این پایگاه با کادر مددکار و روانشناس در محله گلنار شهرستان راور خدماتی ازجمله برگزاری جلسات آموزشی ارتباط با نوجوانان ، افسردگی کودکان ، ارتقاء مهارت های کنترل خشم ، حضور در مدارس جهت آموزش و آگاهسازی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ارائه می دهند.