پدافند غیر عامل در کلام امیر المومنین (ع)

هرگاه به دشمن رسیدید ، یا او به شما رسید ، لشکرگاه خویش  را بر فراز بلندی ها ، یا دامنه کوه ها ، یا بین رود خانه ها قرار دهید. تا پناهگاه شما ومانع هجوم دشمن باشد ، جنگ را از یک سو یا دو سو آغاز کنید ؛ ودر بالای قلّه ها وفراز تپّه ها ، دیده بان بگمارید ، مبادا دشمن از جایی که می ترسید یا از سویی که بیم ندارید ، ناگهان برشما یورش آورد ! وبدانید که پیشاهنگان سپاه دیدبان لشکریانند ، ودیدبانان طلایه داران سپاهند .

از پراکندگی بپرهیزید ، هرجا فرود می آیید ، باهم فرود بیایید وهر گاه کوچ می کنید همه با هم کوچ کنید ؛ وچون تاریکی شب شما را پوشاند ، نیزه داران پیرامون لشکر بگمارید ، ونخوابید مگر اندک ، چونان آب در دهان چرخاندن وبیرون ریختن.

نهج البلاغه نامه شماره 11

پدافند غيرعامل دربيانات حضرت امام ( ره )

درهرشرايطي بايد بنيه دفاعي كشور دربهترين وضعيت باشد ، مردم درطول سالهاي جنگ ومبارزه ابعاد كينه وقساوت وعداوت دشمنان خداوخود را لمس كرده اند ، بايد خطر تهاجم جهانخواران به شيوه ها وشكلهاي مختلف را جدي بگيريد . به همه ملت بزرگوارايران ومسئولين عرض مي كنم چه درجنگ وچه درصلح بزرگترين ساده انديشي اين است كه تصوي كنيم جهانخواران خصوصا آمريکا و شوروي ازما واسلام عزيز دست برداشته اند . لحظه اي نبايد ازكيد دشمنان غافل بمانيم .

 

پدافند غيرعامل دربيانات مقام معظم رهبري ( حفظه ا.. )

پدافند غيرعامل مانند شعله اي بلند شود .. اگر محافظت نظامي ( پدافند غيرعامل ) نباشد ، تمامي دستاوردهاي فرهنگي ، اقتصادي ، علمي وسياسي دريك نصف روز هدر مي رود . دفاع جزئي ازهويت يك ملت زنده است . هرملتي كه به فكر دفاع ازخود نباشد وخود را آماده نكند درواقع زنده نيست ، هرملتي كه اهميت دفاع را درك نكند به يك معنا زنده نيست . اين موضوع را قبلا هم ابلاغ كرده ايم والان هم تاكيد مي كنم كه بايد تدابير كارساز درباب پدافند غيرعامل را عملي كنيد .