اداره کل بهزیستی استان کرمان درادامه سیاستهای حمایتی خود جهت رفع معلولیتها و کمک به بازتوانی افراد معلول اقدام به پرداخت یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال کمک هزینه کاشت حلزون به کودکان واجد شرایط نموده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با بیان مطلب فوق درجمع پرسنل اداره بهزیستی شهرستان بم افزود: این مبلغ طی سال 90 و شش ماهه نخست سال 91 به تعداد 45 کودک ناشنوا که براساس نظر پزشکان قادر به انجام عمل جراحی کاشت حلزون بوده اند پرداخت شده است.

وی یادآور شد : بهزیستی با ادامه سیاستهای حمایتی خود جهت کمک به رفع معلولیتهای افراد ، انجام مشاوره و آزمایش ژنتیک را جهت جلوگیری از بروز معلولیتها تاکید می نماید و انتظار دارد تا خانواده های محترم با جدی گرفتن مبحث مشاوره و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج و بارداری به این مهم توجه نمایند.