پرسنل بهزیستی کرمان همراه با سایر مردم استان در پاسخ به بی احترامی به پیامبر اسلام ،خشم و انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،پرسنل بهزیستی کرمان پس از اقامه نماز جمعه همراه با آحاد مردم استان کرمان با شرکت در راهپیمایی  اعتراض آمیز خود با مشتهای گره کرده  اعتراض خود را از بی حرمتی که در آمریکا با ساخت فیلمی نسبت به رسول الله شده بود، اعلام کردند و با شعار هایی چون لبیك یا رسول الله(ص)، لبیك یا حسین و لبیك یا زهرا(س) ،جهاد ما پیروی از انبیاست، مبارزه علیه این آمریكاست، خون به دل رهبر و امت شده، توهین به ساحت پیامبر شده و آمریكا و اسراییل دشمن دیرین ماست، نابودی دشمنان خواسته امت ماست ،خواستار مجازات عاملان ساخت این فیلم شدند.
گفتنی است اداره کل بهزیستی استان کرمان پیش از این نیز با انتشار بیانیه ای اعلام نموده بودند که توهین به پیامبر اسلام توهین به تک تک مسلمانان جهان است.