به همت واحد مشارکتهای مردمی پزشکان متخصص در ایام ماه مبارک رمضان ، رایگان گروههای هدف تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان را ویزیت نمودند.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کرمان تفاهمنامه ای با هدف بسترسازی برای دسترسی گروههای هدف ساکن در شهر کرمان با پزشکان متخصص در زمینه های قلب و عروق ، کلیه و مجاری ، ارتوپدی ، کودکان و بیماریهای عفونی منعقد شده است که طبق این تفاهمنامه پزشکان متخصص در تمام سال در مطب و در ایام ماه مبارک در بهزیستی شهرستان مراجعین را ویزیت می نمایند.
لازم به ذکر است تا پایان خرداد ماه 70 نفر از خدمات پزشکی  رایگان استفاده نموده اند.