در پنجمین برنامه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی کرمان  در سال 96  به درخواست 15 مراجعه کننده پاسخ داده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دراین برنامه که با حضور عباس صادق زاده مدیر کل و مددکاران دفتر ارتباطات مردمی در محل ساختمان شماره 2اداره کل بهزیستی برگزار و به درخواستهای 15 مراجعه کننده آزاد و مددجوی ثبت نام شده رسیدگی و پاسخ لازم قانونی ارائه شد.

گفتنی است برنامه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی روزهای چهارشنبه هرهفته دریکی از مراکز وابسته سطح شهر کرمان برگزار         می شود که متقاضیان می توانند از طریق تماس با دفتر ارتباطات مردمی و ثبت نام ،  دراین ملاقاتها شرکت کنند.