ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
قسم به قلم و آنچه می نویسند و سپاس خداوند بزرگ و منان را که به بشر قدرت تعقل و تفکر عنایت نمود و موجبات پیشرفت و تعالی او را سبب شد.
فرا رسیدن فصل مهر، فصل شکوفایی اندیشه، فصل رویش جوانه های امید و فصل کار و تلاش علمی مبارک باد.
تقارن بهار سبز تعلیم و تربیت و دفاع مقدس، فرصتی است مبارک برای ما دانشگاهیان که با بهره مندی از ضیافت پر نورالهی و کسب پشتوانه های ارزشمند معنوی بیش از پیش در خدمت نظام مقدس تعلیم و تربیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در سایه سار انقلاب عزیز اسلامی و آرمانهای آن پیر فرزانه، خمینی کبیر (ره) باشیم.
دانشجویان، اساتید و کارکنان عزیز بیاید با هم هم قسم شده و در راه شکوفایی و پیشرفت این آب و خاک و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرکت نماییم.
دکتر رضا عباسی
رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی کرمان