بازهم دامن زهرای مرضیه نورباران شد و بازهم حضرت حق گوهری بی نظیر از آسمان به سوی خانه علی (ع) و زهرا(س)گسیل داشت .
آری زینب کبری با قدوم مبارک خود عالم را نور افشان کرد هم او که رسالت سنگین به ثمر نشاندن خونهای کربلائیان را به دوش کشید و همچون فرشته ای حافظ و نگهبان اهل بیت خون خدا بود.
وبه راستی چه زیبا این رسالت خود را به انجام رساند و چه زیباتر پرستار دلهای خسته بازماندگان آن واقعه خونین و تاریخ ساز بود.
وچه مبارک مناسبتی است تولد این بانوی نمونه و نامیدن این روز خجسته به نام زیبای پرستار .
روز جاری شدن عاطفه ها ، روز درخشیدن ایمان در قلبهای مهربان و ایثارگر و روز افتخار انسان به انسانیت خویش.
روز پرستار بر همه پرستوهای نوید بخش سلامتی میمون و مبارک باد.

                                                                          دکتر عباس صادق زاده
                                                                    مدیر کل بهزیستی استان کرمان