خبرنگاران محترم  سراسر استان کرمان  
هفدهم مرداد ماه هرسال فرصت مناسبی است برای پاسداشت یاد و نام و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای جانفشان عرصه خبر و اطلاع رسانی که متعهدانه با قلم خود در قبال وظیفه سنگینی که بر عهده داشتند، جان خود را نثار کردند .
اینک در این روزگار که تولید انبوه و لحظه‌ای اخبار، به مدد گسترش روزافزون فناوری‌های نوین اطلاع رسانی موجب شده تا عموم جامعه از رویدادها مطلع و به نوعی با آن درگیر شوند ، مسئولیت خطیر و حساس اطلاع رسانی‌های دقیق، بهنگام و مدیریت بهینه عرصه خبر بر عهده رسانه‌های رسمی و خبرنگاران منصف و متعهدی است که با  رعایت اخلاق حرفه ای و تسلط بر کار خود درست را از نادرست تمییز داده و جامعه را به سمت نشاط ،شادابی و بدور از تشویش افکار سوق دهند.

اینک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی در کشور بویژه شهدای خبر نگار استان کرمان ،ضمن تبریک این روز برای تمامی خبر نگاران  مومن ،متعهد و تلاشگر که همواره بنای همت خود را بر همدلی و همزبانی با مردم و دولت در راستای حل مشکلات بنا نهاده اند ،ارزوی سلامتی و توفیق دارم و از همه خبرنگارانی که با پیگیری مسایل جامعه درصدد کاهش معضلات اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مسیر سلامت روان جامعه با بهزیستی همراهی نموده اند، قدردانی می نمایم امید آن دارم با همراهی شما بزرگواران جامعه ای سالم داشته باشیم .
عباس صادق زاده
مدیرکل بهزیستی استان کرمان