سی و هفت سال است که بوی بهار را در دل زمستان استشمام می کنیم بهاری که از پی خزان طاغوت و بی عدالتی جوانه زد و دلهای مومنین واقعی و حق طلبان همه عالم را سرشار از عطر عشق به معبود و اجرای فرامین زندگی بخش او نمود.
دهه فجر نه تنها برای ایران و ایرانی یاد آور خاطرات مجاهدتها و از خود گذشتگی های مردان و زنانی است که خود را باور داشتند و با ظلم به ستیز برخواستند بلکه نقطه عطفی است برای همه آزادی خواهان جهان تا ببیند ثمره طاعت امر ولی حق را بر روی زمین.
 فرارسیدن دهه فجر بر همه شما که مسیر زندگی خود را ادامه مسیر مجاهدتها و ایثار ایثارگران این سرزمین اسلامی انتخاب نموده اید مبارک و فرخنده باد.

                                                                             عباس صادق زاده
                                                                    مدیرکل بهزیستی استان کرمان