شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان

از مقدم پاک آن ولی سبحان

آن پرده نشین کاخ وحدت امروز

بنمود رخ از پرده و گردید عیان

 

نیمه شعبان سالروز میلاد مردی از تبار پیامبر بزرگ اسلام است که بگفته حضرت محمد (ص) در خطبه غدیر خم ، برگزیده خدا و منتخب است. او وارث تمامی دانش هاست و به همه علوم تسلط و احاطه دارد. او راست کار و درست کردار و استوار و پا برجاست و  امور خلقت و خلایق  از سوی خدا به او واگذار شده است. تمامی پیام آوران گذشته به آمدن او نوید داده اند و آن حضرت آخرین حجت الهی است و پس از او دیگر حجتی نخواهد آمد، حق  تماماً با او و نور نزد اوست؛ کسی را یارای چیرگی بر او نیست. او ولی خدا در زمین است و داور دادار در میان آفریده ها است و امین خدای متعال در پنهان و پیدای اوست.

فرارسیدن میلاد امام زمان(عج) را به تمامی مسلمانان جهان تبریک گفته و امید است در پناه حق و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم موفق و موید باشید.

دکتر رضا عباسی

مدیرکل بهزیستی استان کرمان