به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در پیامی فرا رسیدن هفته ناجا را به فرماندهان و حافظان امنیت تبریک گفت:

تاریخ پر فرازو نشیب این سرزمین کهن مملواز رشادتها ودلاوریهای مردان وزنانی است که با تاسی به سالار شهیدان همه توان خود را خالصانه برای حفظ ارزشها وکیان این مرز وبوم بکار بسته وجان در این مسیر مقدس فدا نموده اند در این بین فداکاری واز خود گذشتگی فرزندان دلیر این ملت سرافراز در کسوت نیروی انتظامی همواره نقشی بی نظیر وپر رنگ داشته است چرا که حافظ وپاسدار نعمت پنهان امنیت در جامعه بوده اند.

 فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی یاد آور این رشادتها واز خودگذشتگیها است لذا اینجانب از سوی خود وهمه اعضاء خانواده بهزیستی فرا رسیدن این ایام را حضورتان تبریک گفته واز خداوند متعال برای عزیزان در آن مجموعه توفیق روزافزون ،سلامتی وبه روزی خواستارم .

 

دکترعباس صادق زاده

مدیرکل  بهزیستی استان کرمان