به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان عباس صادق زاده در پیامی روز گفتار درمانی را تبریک گفت

قدرت تفکر و تکلم از نعمات ارزنده و منحصربه    فردی است که خداوند متعال به واسطه قبول مسئولیت انسان به اوارزانی داشت و بی شک بهره مندی موثر از نعمت تکلم و توان گفتگو باهمنوعان یکی از موثرترین و مهمترین راههای برقراری ارتباط برای هر انسانی است.

فرارسیدن اول اردیبهشت روز گفتار درمان که نشان از اهمیت و ارزش تلاش در بهبود روند تکلم افرادی که ناخواسته در بهره مندی از این نعمت ارزشمند دچار مشکل هستند ، را حضورتان تبریک گفته و از خداوند متعال برایتان سربلندی و موفقیت روز افزون خواستارم.

                                                            دکترعباس صادق زاده