تسلیت

تأسف  و اندوه فراوان در گذشت آیت ا… حاج سید محمود هاشمی شاهرودی از فقهای گرانقدر و از مدرسین بلند پایه  حوزه علمیه قم که عمری را در راه کسب علوم عالیه دینی و مراتب علمی سپری نمودند .و با قبول مسئولیتهای سنگین در نظام مقدس جمهوری اسلامی منشأ خیر و برکات فراوانی بوده اند ، در وصف نمی گنجد.

رحلت این عالم مجاهد را به محضر حضرت ولی صر (عج ) ، رهبر معظم انقلاب ، و مردم شریف دیار کریمان تسلیت گفته  برای  ایشان علو درجات را از خداوند متعال خواستارم.

عباس صادق زاده

مدیرکل بهزیستی استان کرمان