پنجم دیماه یاد آور زلزله دلخراش بم ،که منجر به از دست دادن جمع کثیری از مردم عزیز شهرستان بم و داغدارشدن خانواده های بسیاری از هم استانیها و هم میهمانا ن عزیز شد ، همواره درد آور و تأثر برانگیز بود.
اما سوای از تلخی  و مصائب این حادثه جانسوز ، خلق لحظه های زیبایی که منجر به همراهی و همدلی تمام کشور و بسیاری از نقاط جهان برای کمک به این حادثه شد ، زیبا و ستودنی است .

حال با گذشت یازده سال ، در آستانه سالگرد این واقعه که  می بایست به عنوان سالگرد بروز احساسات و عواطف انسان دوستانه آن را نام  نهاد ، بدرستی بر فعالیت های صورت گرفته از سوی تمام انسانهای بزرگ بویژه همکارانم در مجموعه بهزیستی واقفم ، لذا برخود واجب می دانم ضمن تسلیت و گرامی داشت یاد  و خاطره از دست  رفتگان ، خدا را سپاس گویم بواسطه همت بلندی در آن روزها برای کمک به هم نوعان خلق شد.
امید آن دارم که با آموختن تجربه های شیرینی چون تعامل،همراهی و همدلی برای خدمت به دیگران از روزهای سخت بیاموزیم که همواره دست در دست هم نهیم به مهر تا مشکلات را برای ساختن و ادامه روزهای خوش  زندگی پشت سر گذاریم .

  عباس صادق زاده
مدیر کل بهزیستی استان کرمان