به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در جریان برگزاری جلسه شورای اداری بهزیستی استان کرمان  در پیام تلفنی خطاب به اعضاء شورای اداری بهزیستی کرمان گفت : توسعه اورژانس های اجتماعی پیشگامی در راه اندازی مراکز جامع خدمات و کسب رتبه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجائی بهزیستی استان کرمان مرهون برنامه ریزی و اقدامات به موقع مدیر کل ،معاونین ،روسای بهزیستی شهرستان ها و تمامی کارشناسان است که این خدمات شایسته تقدیر و سپاس می باشد.