نهم دیماه که در اذهان عمومی جامعه به نام روز بیداری و بصیرت نامیده شده است روزی است که اتحاد و همبستگی ملت سرافراز ایران، نیرنگ دشمنان و دسیسه های  جنگ نرم را به جهان و جهانیان آشکار نمود.
این روز که موجب شد تا بیش از پیش پایه های نظام  مستحکم شود همه ایرانیان از پیرو جوان، زن و مرد  ، فارغ از هر دسته بندی سیاسی بسیج شدند تا بار دیگر با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ، امام راحل (ره) و ولی فقیه حضرت آیت ا… خامنه ای تجدید میثاق نمایند.
حال در آستانه فرارسیدن این روز تاریخی و به یاد ماندنی ما  پرسنل بهزیستی کرمان نیز همسو با دیگر آحاد جامعه گرامی می داریم یاد و خاطره بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب اسلامی را و ارج می نهیم مجاهد تها و رشادتهای آنان را که برای بقاء این سرزمین از جان خویش گذشتند و ضمن بیعت مجدد با امام راحل (ره ) شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی   ،سربلندی ملت و ایران اسلامی را از خداوند منان خواستاریم .

عباس صادق زاده
مدیرکل بهزیستی استان کرمان