دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم!

به عنوان بزرگسال ، مدیر ، کارشناس ، برنامه ریز ، سیاستگذار یا یک والد شاید نتوانیم به دوران کودکی خودمان باز گردیم ، اما می توانیم دنیای کودکان را از محبت ، دوستی ، انسانیت ، مهرورزی و عشق به همنوع سرشار نماییم و این مهم تحقق یافتنی نیست مگر اینکه کودک را به عنوان یک انسان آزاد بپذیریم و حقوق قانونی او را رعایت نماییم. فرا رسیدن روز جهانی  و هفته ملی کودک فرصتی است تا بار دیگر به خودمان یادآوری کنیم که شهروندان کوچک امروز در صورتی می توانند  نقش شهروندی را برای فردای ایران اسلامی شایسته ایفا کنند و بر چرخش چرخه های اقتصادی – تولیدی – فرهنگی – اجتماعی – سیاسی و … موثر باشند که با رفتارمان به آنان حقوق و وظایفشان را آموزش دهیم و مهارت آموزی در جنبه های مختلف زندگی را سرلوحه برنامه ریزی هایمان قرار دهیم . آن وقت قدم گذاشتن در دنیای کودکی حتی در بزرگسالی هم میسر است و به یک رویا و آرزو خلاصه نمی شود.  اینجانب با تبریک این روز و هفته به تمام کودکان دیروز و امروز ، امیدوارم کودکان دیروز سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها را به سمت ساختن کودکی پویا و فعال برای کودکان امروز و تحقق حقوق حقه شان هدایت کنند. از همکارانم در بخش های دولتی و غیردولتی که آموزش ،  مراقبت و حمایت از کودکان سن مهدکودک ، کودکان بی سرپرست و بدون سرپرست موثر ، کودکان کار و خیابان ، کودکان خانواده های زن سرپرست خانوار  ، کودکان خانواده های آسیب پذیر و در معرض آسیب را عهده دار هستند ، قدردانی نموده و انتظار دارم در برنامه ریزی های انجام شده با ترویج فرهنگ احترام به حقوق کودکان در سطوح مختلف جامعه ، آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر کودکان را  درجامعه فراگیر نمایند .

                                                            دکترعباس صادق زاده

                                                               مدیرکل بهزیستی استان کرمان