بهزیستی ؛ برای تو ، شعاری که امسال برای هفته بهزیستی انتخاب شد تا شادابی ، زیبایی ، برکت ، تازگی ، امید ، رهایی و سلامتی را به ارمغان آورد.
اینک که توفیق آن دست داد تا بار دیگر و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال «حماسه سیاسی و اقتصادی» نام گرفته ، هفته بهزیستی را جشن بگیریم. برخود می بالم که در نهادی تخصصی و حمایتی چون بهزیستی توفیق خدمت دارم و مسرورم از اینکه  همراه با سربازان گمنام عرصه رفاه اجتماعی ارایه خدمت به محرومین را که بحق ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شوند را عهده دارم .
حال امید آن دارم دراین سال پر برکت بتوانیم با توانمند سازی مددجویان و کمک به اشتغال پایدار این گروه از جامعه و حرکت در مسیر پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و معلولیتهابه زندگی جامعه هدف شادابی ، برکت و تازگی را هدیه نمائیم .
اگر چه خدمات و تلاشهای صورت گرفته طی سالهای گذشته و برنامه های آتی نظام مقدس جمهوری اسلامی همه برای ایجاد امید و داشتن زندگی زیبا ، رهایی از قید غمها و تلاش برای سلامتی جامعه می باشد اما توفیق روز افزون خدمت مضاعف به این گروه از جامعه ، لذتی معنوی دارد که از خداوند منان خواستار آنیم.
دکتر رضا عباسی