بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی نوای «خدا بزرگتر از آن است که وصف شود» از گلدسته های مساجد بم، بلند شد ، کسی باور نمی کرد که به زودی فریاد عظمت خدا به گوش جهانیان برسد.
سپیده دم 5 دی که درتاریخ برای همیشه ثبت شد عظمتی از قدرت خدا ، حضور مردم سراسر دنیا و استقامت و صبوری مردمان بم را به تصویر کشید تا برای همگان به یادگار بماند که مردم بم اگر چه در سوگ عزیزان خود بودند اما فراموش  نکردند که می توان با تکیه بر آنکه تقدیر را برایشان چنین رقم زده ، محکم ایستاد و دوباره زندگی کرد.
آوار شدن روزهای خوش با هم بودن ، از دست دادن گرمی دستان پدر و مادر ، نبود تکیه گاهی چون خانواده و… همه خاطرات تلخی است که هیچگاه از یاد داغداران این حادثه نخواهد رفت؛ اما تکرار روزهای همدلی ، امیدواری به زندگی ، دست در دست هم نهادن برای ساختن دوباره شهر بم و …. نیز همه لحظه های شیرینی است که دوباره متولد شدن را در بم زنده کرد و به دنیا نشان داد که می توان با همراهی و همدلی آوارها را ساخت .
اینک که 10 سال از آن واقعه جانگذار می گذرد با ادای احترام به تمامی جان باختگان این واقعه غم انگیز به ویژه همکاران و جامعه هدف بهزیستی ،باز هم حضور گرم داغداران بمی در صحنه های مختلف تمرین دوباره زندگی کردن را یاد آوریمان کرد و نشانمان داد که می شود با تکیه بر قدرت بی کران پدید آورنده هستی، تأسی از ائمه اطهار و حب حسین (ع) و یارانش روزگار را سپری کرد.

دکتر رضا عباسی