سوگند به قلم و آنچه می نویسد

خبرنگار محترم

17 مرداد ماه گرامیداشت روز خبرنگار، به فعالان عرصه اندیشه و قلم که خالصانه و متعهد در مسیر انعکاس صحیح اخبار با حفظ امانت و به منظور افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه از تحولات و رخدادهای محیط پیرامون تلاش می کنند، تبریک عرض نموده و زحمات و تلاش های خالصانه شما خبرنگاران دلسوز که در مسیر حماسه  آفرینی همچون خبرنگار شهید محمود صارمی که تا پای جان برای انعکاس رشادت های فرزندان این ملت ایستادگی نمود را ارج می نهم .

  امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی در زمینه بالنگدی و صیانت اجتماعی با توسعه به زیستن  موفق و پیروز باشید .

 

دکترعباس صادق زاده

مدیرکل بهزیستی استان کرمان