هر ساله 15 تا 21 مهر ماه  یادآور دوران خوش کودکی وروزهایی است که شیطنت های کودکی بزرگترین اشتباه زندگی مان به حساب می آمد.
اینک که در آستانه این هفته قرار داریم، فرصتی است برای بزرگداشت کسانی که معصومیت و پاکی اندیشه شان بی بدیل و کردارشان به دوراز هرگونه آلایش است.
لذا بنده به همراه تمامی پرسنل بهزیستی استان کرمان به عنوان دوستداران کودک، ضمن تبریک هفته ملی کودک به کودکان امروز و دیروز به حکم وظیفه و باور قلبی، تمام تلاش شبانه روزی خود را برای فراهم نمودن بستر مناسب جهت بالندگی کودکان سراسر استان کرمان، همچون گذشته به کار خواهیم بست و بر این باوریم که می توان دست در دست همدیگر دنیای قشنگ کودکان را شادتر نمود.
امید آن دارم تمامی کودکان، لحظه لحظه زندگی خود را در کنار کانون گرم خانواده به شادی سپری نمایند.

دکتر رضا عباسی
مدیر کل بهزیستی استان کرمان