عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در پیامی فرا رسیدن روز شنوائی شناس را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان متن پیام به شرح ذیل می باشد.

نام گذاری ایام سال به مشاغل و تخصصهای ویژه ، نشان از اهمیت و لزوم اهتمام آحاد جامعه به خدمات ارزشمند آن قشر ازمتخصصین هر جامعه است چرا که یادآوری زحمات و تلاشهای بی منت و خالصانه آنان در هر عرصه خصوصاً کسانی که تخصص توأم با تعهدشان هموار کننده مسیر به زیستن سایر افراد است ما را برآن می دارد تا قدردان تلاشها و زحمات آنان باشیم و همواره ارزش و اهمیت خدمات آنان را مد نظر داشته و ارج نهیم .فرارسیدن روز شنوائی شناس که خدمت آنان بی شک یکی از خدمات ارزشمند به افراد نیازمندی است که ناخواسته بهره کمتری از نعمت شنوائی دارند ، را به همه همکاران شنوایی شناس تبریک گفته و برایتان آرزوی توفیق و سلامت روز افزون دارم.

امیدوارم دعای خیر مددجویان و نیازمندان همواره بدرقه راهتان بوده و همچنان مشمول توفیق الهی درپیمودن مسیر خدمت به جامعه هدف بهزیستی باشید.

دکتر عباس صادق زاده

مدیرکل بهزیستی استان کرمان