بهار فصل آوازخواني دوباره پرندگان سبكبالي است كه حيات مجدد و شعف‌انگيز هستي به آنها انرژي بي‌پاياني هديه مي‌دهد تا از فراسوي حيات تمامي موجودات زمين به نظاره زندگي و لحظات نيامده آن بنشينند. دست تواناي خالقي يگانه و بي‌همتا به آفرينشي شكوهمند و اعجاب‌انگيز همت مي‌گمارد و همگان را به تماشاي عظمت آن دعوت مي‌كند تا ببينند چگونه اراده و مشيت الهي بر آن شده تا از دل طبيعت به ظاهر خفته و خواب آلوده به يكباره در همه اجزاي عالم، بيداري سبز و تازه موج بزند.
بهار  یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن، نقبی به عالم معنا زد و راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست.
و رسیدن بهار  فرصتی دوباره است تا با به فراموشی سپردن سرمای زمستان ، یادآور گرمی دلهایی باشیم که بهار را بهانه ای برای سلام دوباره می دانند .
لذا ضمن تبریک نوروز باستانی امید آن دارم تا در سال جدید در پناه الطاف بیکران حق تعالی و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری موفق و موید باشید.

ارادتمند : رضا عباسی