ای  آنکه به تدبیر تو گردد ایام
ای دیده  و دل از تو  دگرگون مادام
وی آنکه به دست توست احوال جهان
حکمی فرما که گردد ایام به کام

همکار محترم

با سلام
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1394 و قرار گرفتن در آستانه نوروز و سال نو  ، فرصتی است و بهانه ای تا فصل نو شدن و جوانی  طبیعت را به شما همکاران بزرگوار در سراسر استان پهناور کرمان تبریک و تهنیت عرض  نمایم
در  روزهایی که تحت عنوان سال 1394 بر همه  ما گذشت ، حکایتی شیرین بود از تعهد و مسئولیت پذیری ، انصاف  و وجدان سازمانی ، سختی و آسانی تا خدمتی صادقانه به گروههای هدف داشته باشیم و امروز با  شروع سال 1395  امیدواریم با انس و الفت فزآینده سازمانی و با همدلی ، همراهی و همکاری بتوانیم گامهای موثر علمی و برنامه مدار در مسیر بهبود کیفیت زندگی  خانواده بزرگ بهزیستی برداریم

                                                                  دکتر عباس صادق زاده
                                                           مدیر کل بهزیستی استان کرمان