در دوره کشوری آموزش نحوه تنظیم انواع قرار دادها در دستگاه دولتی که با حضور دکتر فاطمی نژاد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور، دکتر حسنخانی رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان و صادق زاده مدیرکل بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی ، دکتر فاطمی نژاد با اشاره به نگاه جدید و توجه ویژه به دفاتر حقوقی سازمان بهزیستی گفت : حضور کارشناسان حقوقی در انجام قرار دادهای سازمان موجب شده تا روند تنظیم قرار دادها دقیق تر و مسائل غیر قانونی کاهش یابد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشورافزود: بسیاری از مسائل و دعاوی عنوان شده در دستگاههای دولتی بدلیل عدم انجام یک قرار داد با شئونات قانونی است که خوشبختانه با برگزاری چنین دوره های آموزشی و ارتقاء سطح علمی کارشناسان بسیاری از نواقص مرتفع گردیده است .

وی توجه به نگارش قرار دادها ، افزایش ارتقاء سطح علمی کارشناسان وتوجه به عدم ایجاد تعهد اضافه در سازمان را از مواردی دانست که کارشناسان حقوقی باید نسبت به آن دقت بیشتری داشته باشند.
در ادامه صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز گفت : پهنه وسیع مأموریتها سازمان می طلبد تا با ارائه آموزشهای لازم روند خدمت رسانی را به سمت ارائه خدمات شفاف و سریع پیش برد.
وی برگزاری چنین دوره های آموزشی را فرصتی مهم برای تبادل تجربیات دانست و افزود: باتوجه به جایگاه خاص دفاتر حقوقی و حضور موثر کارشناسان حقوقی به عنوان حافظان مسائل بهزیستی باید کارشناسان از اطلاعات به روز بهره مند باشند.
مدیرکل بهزیستی کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان حقوقی بهزیستی متولی حیثیت بسیاری از افراد جامعه می باشند اظهار داشت : حساسیت کار در مجموعه بهزیستی و وظایف محوله برعهده بهزیستی نیازمند حضور کارشناسان حقوقی مطلع از اطلاعات روز قوانین و مقررات می باشد.
در ادامه دکتر حسنخانی رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان نیز با تاکید بر اینکه  کارشناسان حقوقی باید همیشه بر دانش خود بیافزایند گفت:کار کارشناسان حقوقی در بهزیستی نسبت به بسیاری از دستگاهها سخت تر می باشد.
گفتنی است این دوره آموزشی به مدرسی دکتر سید محمود علیزاده مدرس دانشگاه و رئیس دادگستری سیرجان طی دو روز برگزار شد.