کارگاه تعامل پیشرفته  درمانگران اوتیسم ویژه کاردرمانگران ، گفتاردرمانگران وروانشناسان مراکز آموزشی اوتیسم شهرستانهای استان کرمان با حضور دکترصمدی مدرس کارگاه ، رئیس  بهزیستی رفسنجان ، کارشناسان توانبخشی و 45 نفر از مربیان آموزشی و کادر تخصصی مراکز اوتیسم استان کرمان  در سالن دانشگاه ولی عصر شهرستان رفسنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این کارگاه آموزشی با هدف بهبود تعاملات اجتماعی و ارتباط موثر کودکان دارای اختلالات اوتیسم با اطرافیان به مدت 2 روز در شهرستان رفسجان برگزار شد .