با حضور کارشناسان پیشگیری و موسسات غیردولتی کارگاه آموزشی توجیهی برنامه اجتماع محور ویژه کارشناسان و مجریان طرح در جنوب استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان از جیرفت، کارگاه آموزشی یک روزه برنامه اجتماع محور صبح امروز با دعوت از کارشناسان پیشگیری و موسسات غیردولتی مجری در شهرستان های جنوبی در سالن اداره کار شهرستان جیرفت برگزار شد.

محمد رضانژاد رئیس بهزیستی شهرستان جیرفت در این دوره آموزشی با اشاره به وضعیت موجود و اهمیت ارتقاء برنامه های پیشگیرانه خواستار تلاش درجهت اجرای مطلوب برنامه های پیشگیرانه در جنوب استان شد.

کمال الدین مودب؛ کارشناس برنامه اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد  بهزیستی استان کرمان به آموزش پیرامون اهداف برنامه، روند اجرایی شامل مرحله پیش مداخله، ارائه طرح، گزارش تیم سازی، پروژه نویسی، نحوه تنظیم مستندات و گزارشات نهایی پرداخت.

انتهای پیام/