اولین کارگاه آموزشی – توجیهی و مشاوره حقوقی به صورت رایگان  برای کارکنان بهزیستی عنبرآباد برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی عنبرآباد در این دوره آموزشی یک روزه کارکنان بهزیستی با مسائل حقوقی در زمینه های مختلف به ویژه ضمانت آشنا شدند.
لازم به ذکر است شهرام ناصری وکیل پایه یک دادگستری این دوره آموزشی را برگزار نموده و در ضمن برای برگزاری دوره های آموزشی مشابه و ارائه ،مشاوره های حقوقی رایگان اعلام آمادگی نمود.