اولین کارگاه آموزشی فرهنگی طرح نیک ، طرح نماز و یاوران کوچک از 25 تا 28 مرداد ماه به مدت سه روز در سالن اجتماعی بهزیستی شهرستان کرمان برگزار می شود.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کرمان این کارگاه آموزشی برای کارشناسان ، مدیران و مربیان قرآنی مهدهای کودک شهر کرمان با هدف ارتقاء فعالیتهای آموزشی در زمینه مفاهیم  دینی و تقویت این آموزه ها  در کودکان برگزار می شود.
لازم به ذکر است طرح نیک ، طرح نماز و یاوران کوچک اقدام مشترک بین بهزیستی وستاد اقامه نماز می باشد که مدرس این دوره مجیدی فر از اساتید به نام کرمانی است .