کارگاه یک روزه آموزش مددکاران شاغل در مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی شهرستان کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهریستی استان کرمان ، مهندس محسن مدیری ، مدیر بهزیستی شهرستان کرمان گفت : این کارگاه آموزشی با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانش مددکاران حوزه امور اجتماعی شاغل در مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی تابعه شهرستان کرمان برگزار شد که شرکت کنندگان علاوه بر مرور داشته ها و تجربیات پیشین خود ، اطلاعات بروز و علمی تر درخصوص شیوه یکسان سازی پرونده های مددجویان ، تهیه گزارش مددکاری کارآمد و موثر ، چگونگی تکمیل فرم ثبت اطلاعات مددجویان و اهمیت آن را زیر نظر مدرسان مرکز علمی – کاربردی بهزیستی فرار گرفتند. مدیری یاد آور شد دراین کارگاه یک روزه ، مباحث مربوط به اهمیت و جایگاه مسائل فرهنگی ، مذهبی مددجویان ، بروز خلاقیت به منظور بازتوانی و رفع مشکلات مددجویان ، کشف توانایی های مددجویان ، تدوین برنامه توانمند سازی با مشارکت فرد مددجو و… نیز مورد بررسی قرار گرفت.