کارگاه آموزشی نقش ایماگوتراپی در مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی به همت بهزیستی استان در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی در مراسم آغاز این کارگاه آموزشی گفت : هدف ایماگوتراپی کمک به زوجین برای ایجاد تماس سالم با یکدیگر و همدلی بیشتر برای درک یکدیگر از طریق مکالمه و گفتگوی آگاهانه و ایجاد یک محیط امن برای ارضاء نیازها و التیام زخم های احتمالی دوران کودکی است . برپایه این خبر ، کارگاه آموزشی ایماگوتراپی به مدت سه روز و با حضور 50 نفر از کارشناسان ارشد و دکترای روانشناسی سراسر استان با هدف به روز آوری اطلاعا ت و دانش مشاوران مراکز مشاوره دولتی و خصوصی استان از سوی معاونت امور پیشگیری بهزیستی کرمان در محل مرکز علمی و کاربردی بهزیستی برگزار شد.