با حضور 40نفر از کارشناسان بهزیستی پنج شهرستان جنوب استان کرمان کارگاه آموزشی پیشگیری و مداخلات غیرداروئی اعتیاد به مدت چهار روز در شهرستان منوجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، مرتضی نمدادی رئیس بهزیستی شهرستان منوجان  در این رابطه؛ اظهار داشت: این دوره با محوریت بهزیستی و همکاری معین اقتصادی شهرستان منوجان شرکت گهر زمین برگزار می شود.

مرتضی نمدادی اظهار داشت : برای برنامه ریزی راههای موثر در پیشگیری از اعتیاد , ابتدا باید علل موثر در شروع مصرف و اعتیاد به مواد را شناخت و برای انتخاب و بکارگیری راه های مناسب در راستای کنترل و پیشگیری از مصرف مواد نیازمند همت همه مسئولین و افراد جامعه هستیم .

پیام مدیر کل بهزیستی استان کرمان به برگزاری این همایش  :ارتقاء سطح دانش و آگاهی عموم افراد جامعه از طریق افزایش مهارت مربیان و مشاورین حوزه مسائل اجتماعی از مهمتین اقدامات بهزیستی است .