کارگاه قالیبافی انجمن نابینایان کرمان با حضور زهرا موسی پور معاون فرهنگی- اجتماعی استانداری , اعضاء هیات مدیره انجمن نابینایان, کارکنان معاونت اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ,نابینایان ،خانواده آنان وجمعی از خیرین ومسئولین شهر کرمان در محل بنیاد نیکوکاری تعاونی کار افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان روشندل رمضان جهانداری نایب رئیس انجمن نابینایان با تقدیر و تشکر از  منوچهر مظفری , استاد فرش دانشگاه شهید باهنر کرمان  گفت : وی اولین استاد توانمند مدرس قالی بافی نابینایان در سطح کشور است  .

مهدی طبیب زاده , رئیس اطاق بازرگانی و هیات مدیره انجمن نابینایان استان کرمان با اشاره به توانمندسازی و صبر و بردباری نابینایان اظهار داشت : آنچه نابینایان در بافت فرش و تابلو فرش ها خلق می کنند نشان از داشتن چشم دل می باشد .

درآخر توسط سرکار خانم موسی پور و دکتر طبیب زاده به کار آموزان لوح تقدیر اهداء نمودند.