در دیدار نادری سرپرست بانک مسکن در استان و صادق زاده مدیرکل بهزیستی بر تشکیل کار گروه مشترک بهزیستی و بانک مسکن تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در دیدار مسئولین بانک مسکن و بهزیستی که در محل بهزیستی برگزار شد ، برچگونگی همکاریهای بیشتر و مشترک بین دو نهاد تاکید و مقرر شد با تشکیل کار گروه مشترک بهزیستی و بانک مسکن تعامل سازنده تر و مشکلات بیشتری از مددجویان در بحث مسکن مرتفع گردد.
در این جلسه صادق زاده مدیرکل بهزیستی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بهزیستی برنامه ریزی در حوزه اجتماعی و توانبخشی است گفت : نقش اصلی ما توانمند سازی مددجویان و تولید فکر و دانش است تا معضلات اجتماعی مددجویان حل شود.

وی با استقبال از همکاری و تعامل بهزیستی با تمامی دستگاههای مرتبط در مباحث اجتماعی افزود: برای اینکه بتوانیم متناسب با مشکلات روزی که جامعه وقشرآسیب پذیر با آن روبروست پیشگیری و مقابله  کنیم باید تمامی دستگاهها متناسب با ماموریت های خود همکاری نمایند.
نادری سرپرست بانک مسکن دراستان کرمان نیز برای حل مشکلات  تسهیلات بانک مسکن  به مددجویان اعلام آمادگی کرد و گفت : هدف ما رفاه حال مشتریان است و با توجه به مشکلات مددجویان حاضریم تا همکاری بهتر و بیشتری نسبت به گذشته با بهزیستی داشته باشیم .