به همت اداره بهزیستی شهرستان بردسیر ، خیرین و همچنین جمعی از فعالان عرصه خدمت رسانی به معلولین ناشنوا در شهرستان بردسیر کانون ناشنوایان در این شهر تأسیس و راه اندازی گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان این کانون درراستای اهداف کلان سازمان بهزیستی مبنی بر انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه جهت توسعه فرهنگ پیشگیری و از سوی دیگر تلاش بر ایجاد بستری  مناسب برای فعالیت فرهنگی و اجتماعی معلولین ناشنوا راه اندازی گردیده است