نمایشگاه نقاشی در کوهبنان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان افتتاح گردید

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کوهبنان در حاشیه این مراسم از کتاب موج عشق مجموعه اشعار سکینه رحیمی رتکي مدجوی بهزیستی کوهبنان رو نمایی شد سلام سه خط اول در سالمندی تیتر است