اداره کل بهزیستی استان کرمان رتبه برتر پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمان را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در مراسم معرفی دستگاههای اجرایی برتر پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان که با حضور استاندار ، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ، مدیران کل دستگاههای اجرایی و فرمانداران در محل سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد ، اداره کل بهزیستی کرمان در محور شاخصهای اختصاصی بعنوان دستگاه برتر معرفی شد و لوح سپاس و یادمان جشنواره پانزدهم توسط استاندار کرمان به دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی تحویل شد. برپایه این خبر : کریم مهرشاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و دبیر جشنواره شهید رجایی استان کرمان دراین مراسم گفت : برای انتخاب دستگاه برتر در دو شاخص عمومی و اختصاصی ، عملکرد دستگاههای اجرایی استان توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت از 97 دستگاه 79 دستگاه بدلیل ارسال اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفتند.
شایان ذکر است در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمان نیز که سال گذشته برگزار شد اداره کل بهزیستی استان کرمان بعنوان دستگاه برتر در شاخص ساماندهی نیروی انسانی معرفی شده بود.