استان های کرمان ، مازندران و خراسان رضوی مقام های اول تا سوم سیزدهمین جشنواره فرهنگی –ورزشی فرزندان مهر را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در اختتامیه سیزدهمین جشنواره فرهنگی -ورزشی فرزندان مهر گفت : امیدوارم در سال آتی این جشنواره به چرخه فستیوال های ملی و بین المللی وصل شود .

صادق زاده با اشاره به استعدادهای فرزندان در حوزه های مختلف فرهنگی و ورزشی اظهار داشت : باید با کشف استعدادهای فرزندان آنان را درمسیر رشد وبالندگی و افتخارآفرینی در سطح ملی و بین الملی قرا دهیم .

وی یکی از اهداف مهم بهزیستی را توانمندسازی فرزندان و گروه های هدف عنوان کرد و گفت : برگزاری هرساله چنین جشنواره هایی ،حس اعتماد به نفس ، انجام کارهای گروهی ،تکامل و در نتیجه استقلال فرزندان را بالا می برد .