در پنجمین روز از هفته دولت ساختمان اداری مرکز خدمات حمایتی بهزیستی شهرستان رفسنجان به ابعاد 1000متر با حضور مدیرکل دفتر بودجه وتلفیق سازمان بهزیستی کشور ، معاون پشتیبانی و منابع انسانی ،  معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، فرماندار شهرستان رفسنجان  وجمعی از مسولین  با اعتباری بالغ بر 16000000میلیارد ریال کلنگ زنی شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مدیر کل دفتر بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور ، معاون پشتیبانی و منابع انسانی و معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با حضور در مرکز حرفه آموزی دختران کم توان ذهنی بالای 14سال آراد رفسنجان با کارکنان و مددجویان مرکز دیدار واز صنایع دستی حرفه آموزان بازدید نمودند.