کارکنان اداره بهزیستی شهرستان بافت و مراکز تحت نظارت این شهرستان کمک های نقدی خود را به مردم سیل زده اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان الهام خالویی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافت خاطر نشان کرد : با تشکیل جلسه ای ضمن برنامه ریزی و هماهنگی با مرکز استان در خصوص اقدامات تخصصی ، نحوه جمع آوری و ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی به مردم سیل زده استان های غرب و جنوب غرب کشور ،پس از هماهنگی با مراکز تحت نظارت این شهرستان کمک های اهدایی به حوزه مشارکت های مردمی بهزیستی کرمان تحویل داده شد.