حبیب الله  مسعودی فرید در حاشیه شورای معاونین اداره کل بهزیستی استن کرمان به سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا که پرسید آیا شرایط اقتصادی موجود تاثیری در روند ارائه خدمات مراکز شبانه روزی به مددجویان مقیم این مراکز  داشته چراکه شنیدها از برخی استان های حاکی از آن است که مراکز به دلیل نرخ تورم در تامین هزینه دچار مشکل شده و در صورت تعطیلی مددجویان و معلولین به بهزیستی بازگشت داده می شوند ؛ گفت : تا امروز هیچ گزارشی در سطح کشور به سازمان بهزیستی با عنوان اعلام عدم همکاری بخش خصوصی و خیرین اعلام نشده و  علی رغم مشکلات موجود، فعالین در حوزه ارائه خدمات از شرکای اجتماعی موثرو مهم سازمان هستند و سازمان بهزیستی کشور ، طرح یکسان سازی و الکترونیکی پرداخت یارنه های این مراکز را به صورت متمرکز اجرا می نماید تا از صرف هزینه و وقت جلوگیری شده و یارانه مراکز  به موقع پرداخت .

مسعودی فرید در ادامه پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا اظهار داشت با توجه به بازدیدهای امروز از مراکز شهر کرمان خوشبختانه مدیران و کارکنان این مراکز با روحیه همکاری خوب مشغول خدمت رسانی به مددجویان هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا که پرسید : آیا باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود و تاثیر مستقیم بر افزایش شهریه و دغدغه سازمان بهزیستی مبنی بر فراگیر گردن آموزش های پیش دبستانی به نظرتان این افزایش شهریه باعث کاهش تعداد کودکان در مهدهای کودک و در نتیجه تعطیلی مهدها نخواهد شد ؟ گفت : در مهدهای حاشیه ای و روستا مهدها حمایتهای قبلی ازجمله غذای گرم و یارانه خانواده سه دهک همچنان ادامه دارد . به هر حال مهدهای شهری در شرایط کنونی بر اسای شهریه ای که اعلام می شود از خانواده ها شهریه دریافت می شود .ضمن اینکه سازمان بهزیستی با موسسه حمایت از مصرف کننده برنامه هایی را پیش بینی می کند.

مسعودی فرید در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا  که پرسید در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان سازمان بهزیستی چه اقداماتی را انجام داده و چه برنامه هایی را پیش رو داد گفت : در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابان با بازنگری آئین نامه های قبلی و تدوین آئین نامه ای جدید با همکاری وزارت رفاه و مداخله دادن چند سازمان دیگر ساماندهی را با جدیت پی گیری می کنیم .

 معاون امو راجتماعی با بیان اینکه در سال 97 از 14 هزار کودک کار و خیابان حدود 65% مربوط به کودکان اتباع خارجه بودند ؛ اظهار داشت : طبق آمار اعلام شده 85 تا 90% این کودکان در سال جدید از اتباع خارجه هستند.

وی با اشاره به اینکه کودک متعلق به خیابان نیست ، گفت : در هماهنگی با اداره اتباع بیگانه کودکان کار و خیابان اتباع طبق قوانین ساماندهی می شوند و کودکان ایرانی را  سازمان بهزیستی به نسبت وضعیت خانوادگی ساماندهی مشروط می نماید.

مسعودی فرید در توضیح حمایت مشروط گفت : اگر خانواده حمایت شود اما باز کودک در خیابان دیده شود در مرحله اول موقت و سپس به طور دائم از خانواده سلب صلاحیت می کنیم چراکه کودک خیابان نشان کودک آزاری است .

ایشان وجود انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در حمایت از کودکان کار و خیابان در قالب برنامه های آموزشی – فرهنگی بسیار موثر دانست و گفت : مردم می توانند کمک های خود را برای حمایت از این کودکان در اختیار این انجمن ها قراردهند و از کمک مستقیم به این کودکان خود داری نمایند.