بازدید مدیر کل بهزیستی از پروژه 144 واحدی مسکن مددجویان
 مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سفر یک روزه خود به شهرستان رفسنجان ضمن دیدار با مسئولین شهر رفسنجان و پیگیری روند پیشرفت پروژه های مسکن شهرستان رفسنجان  از پروژه های 144 واحدی مسکن مهر از نزدیک بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، صادق زاده در این بازدید از نزدیک در جریان روند پیشرفت و مشکلات رفاهی و نحوه اقامت ساکنین دراین پروژه ها  قرار گرفت .
وی ضمن اظهار رضایت از فعالیتهای صورت گرفته گفت: اجرای پروژه مسکن مددجویان توانسته بسیاری از مشکلات این گروه از جامعه را حل کند که امیدواریم با اتمام پروژه های مسکن مددجویان دیگر در سراسر استان بتوانیم باری از دوش جامعه هدف  برداریم . 

دیدارمدیر کل بهزیستی  با فرماندار رفسنجان
درادامه این سفر یکروزه مدیرکل بهزیستی استان به رفسنجان طی نشستی صمیمی با فرماندار رفسنجان مسایل و مشکلات اجتماعی شهرستان رفسنجان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
مدیر کل بهزیستی حمایت مسئولین در شهرستانها را راه حلی برای تسریع در روند حل مشکلات مددجویان دانست و از حمایتها و همراهیها یمسئولین رفسنجان با مجموعه بهزیستی تقدیر نمود.
دیدار مدیر کل بهزیستی با تعدادی از مددجویان رفسنجان
صادق زاده در این سفر به منظور رسیدگی به مشکلات مددجویان با تعدادی از زنان سرپرست خانوار و معلولین دیدار کرد.
وی در این دیدار حل مشکلات آنان را از اهداف و وظایف بهزیستی دانست و گفت: تلاش ما در مجموعه بهزیستی بر ارایه خدمات تخصصی به جامعه هدف و توانمند سازی آنان است نه صرف حمایت مالی .
فعالیت در بهزیستی اجر معنوی را بدنبال دارد
وی در دیدار با پرسنل اداره بهزیستی رفسنجات تلاش برای دنبال کردن مسایل جامعه هدف را مورد تأکیدد قرارداد وگفت :نوع فعالیت و اقدامات  پرسنل بهزیستی پاداش معنوی را بدنبال دارد که توشه ای برای آخرت محسوب می شود.
وی از پرسنل بهزیستی خواست تا با جدّیت بیشتر و تکیه بر علم روز به جامعه هدف بهزیستی خدمت نمایند.

گفتنی است در ادامه این نشست پرسنل بیان مشکلات خود پرداختند .