آیین کلنگ زنی اولین پارک قلعه گنج به مساحت 20 هزار مترمربع با حضور معاون اموراجتماعی – رییس مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور – رییس بنیاد مستضعفان کشور – مدیرکل و معاونین بهزیستی استان کرمان -جمعی از مدیران استان و شهرستانی برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از قلعه گنج ، اولین پارک قلعه گنج با مساحت 20 هزار مترمربع ساخته می شود که شاخص های مناسب سازی در ساخت  این پارک برای استفاده معلولین – سالمندان و افراد دارای نانوانی خاص رعایت می شود.

همچنین بهزیستی استان کرمان با مشارکت بنیاد مستضعفان وسایل و تجهیزات توانبخشی و ورزشی برای استفاده معلولین و سالمندان را تامین می کند.