مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سفر به شهرستان جیرفت که به منظور بررسی روند اقدامات و فعالیتهای بهزیستی در جنوب استان صورت گرفت ، با حضور در منزل  ده مددجوی معلول ،ضایغه نخاعی و زن سرپرست خانوار از نزدیک به وضعیت ایشان رسیدگی نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این دیدارها مدیر کل بهزیستی ضمن رسیدگی به درخواستهای مددجویان روند خدمات رسانی بهزیستی به افراد تحت حمایت را نیز مورد بررسی قرار داد و از پرسنل بهزیستی جیرفت خواست تا مشکلات این مددجویان را بصورت ویژه پیگیری نمایند.
گفتنی است در این دیدارها هدایایی از سوی مدیر کل بهزیستی به این ده مددجو اهدا شد.