تفاهم نامه مشارکت ساخت 100  سرویس بهداشتی  مناسب سازی شده ما بین اداره کل بهزیستی استان کرمان – بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان و موسسه خیریه انفاق ثلث تهران جهت رفاه حال جامعه هدف بهزیستی شهرستان قلعه گنج منعقد شد .  

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از قلعه گنج :اکبر دستجردی رئیس اداره بهزیستی شهرستان قلعه گنج با بیان اینکه تعداد زیادی از معلولین جسمی و حرکتی شهرستان های جنوب از امکانات رفاهی و بهداشتی محروم می باشند گفت  : معلولین جسمی حرکتی تحت حمایت بهزیستی به دلیل نداشتن سرویس بهداشتی مناسب سازی شده دچار انواع بیماری ها از جمله بیماری های عفونی می شدند

وی ارزش ریال تفاهم نامه  منعقد شده را 3 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت این سرویس ها در دورترین روستاهها و نقاط صعب العبور شهرستان قلعه گنج ساخته و تحویل داده می شود .